KUNSTMAGI - hvordan kan du som voksen bruke kunst i barnehagen, skolen eller sammen med barna? Praktisk workshop og foredrag!

Arrangementsinformasjon
Default 574a5761

Hvordan kan du som voksen bruke kunsten i barnehagen, skolen eller i ditt møte med barn for å nå inn til barne-hjertet?

Vi  opplever at flere Diametas kursholdere og andre pedagoger og voksne etterlyser oppgaver de kan gjøre med barna i pausen, før eller etter kurset. Fredag 27. oktober vil kunsthistoriker, barnekunstformidler og forfatter bak boken  Kunstmagi,  Mette Dybwad Torstenen, holde et foredrag og workshop nettopp for å hjelpe  dere med dette. For henne er kunsten et av barnas  viktigste språk, og  et verktøy til å nå inn til barnehjertet. Hun har  tips til hvordan bruke  kunsten i møte med barna for å utvikle sin  identitet, uttrykke følelser  og hvordan barna har det og ser på verden -  og kunstens oppgaver som en  inngangsportal til en god samtale. 

Kunsten  handler om mestring,  kreativitet, et sted å fortelle en historie, et  fristed og en arena der  voksne og barn kan møtes uten prestasjon. Og  ikke minst en måte på å  finne sin løsning, styrke selvfølelsen og stole  på sin stemme. Kurset  vil inneholde flere praktiske tips og tanker  rundt barnekunst og  barnekunstformdling.

Høsten 2016 ga kunsthistoriker Mette Dybwad Torstensen og kunstneren Bjørg Thorhallsdottir ut med boken Kunstmagi – en kunstbok for barn og unge.   Boken er også et ledd i oppbygningen av et  barnekunstformidling-univers  som åpner på Sjøholmen i Sandvika april  2017; en 1500 kvm villa fra  1890 som rommer kulturtilbud for barn fra  kjeller til loft.

https://vimeo.com/207502539


På   dette foredraget vil du få lære om vår visjon omkring barn &  kunst, prøve noen oppgaver selv og få en del konkrete  tips som kan  hjelpe deg å komme i samtale med barnet og kanskje  avdekke om det er  noe som ikke er bra. Kunst er ofte et språk som er  lettere tilgjengelig  for barnet enn ordene. 


Vi   gir deg tips til samtaler og samarbeidsoppgaver, enkle workshop og   morsom kunstoppvarming. Følges boken slavisk, vil den også gi barna en   innføring i en 4000 år kunsthistorie og samtidig dekke det meste av   rammeplanen/pensum for småskoletrinnet. Alle oppgavene er utført i   barnehage 3-5 år og 3. & 4. klasse.


Målet  for  Kunstmagi-boken er at barna skal få en forståelse for det  mangfoldet  kunst faktisk er, og tanken om at resultatet ikke må være  perfekt, å  jobbe med høyre hjernehalvdel, og at innen kunst er det din  løsning som  er den riktige, ikke naboens eller den i boka. Man  etterlyser stadig  innovative og kreative barn, dette er et svar på  dette ønsket. Og det er  debatter omkring de kreative fagene og mangel  på opplæring. Vi vil  bidra her. Vi ønsker også at barna skal kunne si  noe om hvordan de har  det ved hjelp av kunsten som språk. Ikke minst  heier vi på egenart, og  det å finne sitt eget uttrykk og identitet.

https://vimeo.com/189133118

Kontakt:

Mette Dybwad Torstensen / 90119007 / mettetorstensen@hotmail.com


kunst
barn
voksne
2017

Ansvarsfraskrivelse

Vi refunderer desverre ikke billetter.