Ta med de større barna: Animasjonskurs på Sjøholmen

Arrangementsinformasjon

Animasjonskurs 27/4 kl 11-14

Antall barn: 12

Pris: 150 kr

Alder: 9-13 år

Denne lørdagen lærer barna sammen med Mediaverkstedet å lage en liten animajsonsfilm. Vi jobber med digitale bilder og med tradisjonelle animasjonsteknikker. Vår tanke er at barna knekker kodene på et medium hvor store deler av prosessen er skjult for publikum. Å animere betyr å gi liv, å levendegjøre. Animasjonsfilmen skaper en illusjon av bevegelse utfra noe som i utgangspunktet ikke beveger seg .En lek med illusjoner/ lek med levende bilder "tryll og triks", eller juks og bedrag ... Hemmelighetene bak filmtriksene er at du bare tar ett eller noen få bilder om gangen, flytter, og eller forandrer, tar nye bilder, flytter og tar bilder igjen og igjen og igjen. Alle naturlover kan brytes, alt kan få personlighet og handlekraft. Alt som kan beveges, tegnes , formes eller fotograferes kan animeres.