Tegnekurs for barn mellom 10 og 14 år

Arrangementsinformasjon

Tegnekurs    for    barn    10    -    14    år                            
Tema    «Tegne    dyr"    
9   &    10.    november
 kl.    14.30    –    16.30        inkl.    10    min        pause    
Pris:    kr.    890.-        maks.    12    barn        

   

Tegneutstyr    som    barna    bør    ha    med    seg:    Blyant    HB    Tegnestubb    Fargeblyanter    Blyantspisser    Tegneblokk    A3    ca.  
160    g    Viskelær    (gjerne:    viskelærpenn)    Knettgummi    

Maike Sjåfjell er billedkunstner, designer og gullsmedmester. Maike har i flere år hold tegne- og malekurs for barn og har en egen evne til å lokke frem de utroligste tegninger i barna. I karrieren som gullsmedmester laget og designet Maike bl.a. smykker til H.M. Dronning Sonja.

Maike er en meget dyktig og kreativ tegnepedagog med mye kunnskap innenfor tegning. Denne kunnskapen formidler hun på en meget god måte og barna blir påvirket av hennes engasjement og positivitet. Maike motiverer barna. Hun er tålmodig og rolig, og har en særdeles god evne til å få kontakt med dem. Maike ser både hvert enkelt barn, deres alder og modenhet samt barna som gruppe. Maikes tegnekurs har vært tegnekurs der barna få oppleve en stor mestringsfølelse og glede i sin tegneutvikling. … Jeg vil absolutt anbefale Maikes tegnekurs. Dette er kurs som flere barn bør få oppleve slik at de kan få utviklet sine tegneferdigheter.” Kari Brevold, spesial pedagog og barnebokforfatter

DET ER GØY Å TEGNE! Maike Sjåfjell veileder og stimulerer barna til en mer aktiv og bevisst måte å se den visuelle verden på. Barna blir inspirert til å se alt fra nye synsvinkler. Det blir skapt nysgjerrighet til å utforske. Hver tegnetime tar for seg ett eller flere konkrete undervisningsmål og en tittel/ et emne. Disse er tilpasset barnas interessefelter og utviklingsstadier og er nøye valgt for å skape stor mestringsfølelse, få til en høy billedmessig kvalitet av tegnetimen og ikke minst til å skape stor tegneglede.  En rik motivvariasjon gir barna et økt repertoar som er grunnlaget for å utvikle fantasi og finne et eget uttrykk. 

Flere av barnas nydelige tegnigner vises på Maikes nettside: maikesjaafjell.com

Ta gjerne kontakt med henne ved spørsmål eller ønske om mer informasjon: art@maikesjaafjell.com

Tegneutstyr    som    kan    bestilles    hos    kursholderen    Maike    Sjåfjell.        Send    en    oversikt    over    de    ønskete    produktene,    barnets    navn    og    kurset    til:    art@maikesjaafjell.com    

Bestilte    varer    deles    ut    før    kursstart.        

Blyant    HB,    2    B,    4    B    eller    6    B    Kr.    25.-    

Fargeblyanter    Koh-i-noor    24    stk.    Kr.    275.-    

Viskelærpenn    Kr.    30.-    

Tegnestubb    Kr.        15.-    

Knettgummi    i    boks    Kr.    35.-    

Rullepennal    Derwent    (uten    innhold)    Kr.    165.-    

Blyantspisser    Dahle    Dobbel    Kr.    65.-    

Tegneblokk    A    4    Kr.    90.-    

Tegneblokk    A    3    Kr.    140.-