page view image

theBreakRoom @ Sjøholmen

Arrangementsinformasjon
event image

Ungdomstreff Sjøholmen

Seks torsdager med kunst for ungdom på Sjøholmen. 

Gjennom kurset vil vi være innom forskjellige kunstformer. 

Hver gang vil ha et hovedtema som tegning, fotografi, graffiti, keramikk, grafikk og skulptur. Vi vil skape et sted der ungdommen selv kan styre sin kreative utfoldelse med inspirasjon og veiledning fra andre kunstnere. Dette er ikke skole, men et fristed der de selv kan utfolde seg og fordype seg i det de har lyst til, for på den måten å finne ut mer om seg selv om hva de trives med. Det vil også legges tilrette for at det skal være plass til alle, slik at det ikke settes krav til prestasjon eller “flinkhet” i ungdommens forskjellige kreative uttrykk.

Pris: 50 kr per gang.