Trenger foreldrerollen å være så krevende

Arrangementsinformasjon
Velkommen til

refleksjonskveld for foreldre 

Vi ønsker foreldre velkommen til refleksjonskveld på Sjøholmen

onsdag 23 januar kl. 19.30 - 21.30

Med FOKUS PÅ FORELDREROLLEN:  Det vil bli foredrag og felles refleksjon rundt det som for mange av oss er vår viktigste rolle - foreldrerollen.

Tema for kvelden: Trenger foreldrerollen å være så krevende?

Agenda:
•Introduksjon v/ veileder
•Frukt & forfriskninger
•Felles refleksjon
•Oppsummering

 

I dag er vi foreldre mer opplyste enn noen gang. Avisoverskrifter, artikler, bøker og kurs om hvordan å ivareta barns behov er lett tilgjengelige. Hva gjør all denne kunnskapen med oss, setter den oss bedre i stand til å fylle foreldrerollen?
•Hvordan kan vi utøve foreldrerollen uten å «miste» oss selv?
•Om vi tenker oss foreldrerollen som en lederrolle, hvordan leder vi først og fremst oss selv?
•Å være foreldre vil naturligvis innebære små og store utfordringer, men trenger det å bli så strevsomt?
•Hvordan kan vi utøve foreldrerollen på en mer rasjonell måte, og hva er egentlig barnets behov for vår tilstedeværelse?

Dette er noen av de spørsmålene dere får mulighet til å reflektere rundt denne kvelden Foreldrene inviteres til å være aktive deltakere og å dele refleksjoner i et fellesskap med andre foreldre og foredragsholder/veileder.

Wenche Ilar er utdannet faglærer i musikk, barnehagelærer, spesialpedagog og veileder. Hun har arbeidet i barnehage og skole i 30 år, og er selv mamma til 5 barn i alderen 13 – 31 år. Gjennom sitt foretak «Foreldrehjerte» tilbyr hun forelesninger, refleksjonskvelder, og individuell veiledning for foreldre og ungdom.

 

Påmelding innen 20.1.19 til   wenche.ilar1@gmail.com

Kr. 400 inkl. frukt & forfriskninger betales på Vipps tlf. 97 13 11 22 (innen 20.1.19)